Lekarski saveti maturantima i školskoj omladini

kategorija: 
autor: 
apstrakt: 
Nema ništa lepše nego kada lekari savetuju omladinu u pogledu njenog seksualnog ponašanja: to su represija i ideološko prepariranje u svom najčistijem obliku. Evo jednog primera kako je to izgledalo pre 80 godina, u radu tada poznatog lekara i “prosvetitelja” Laze Markovića, čiju brošuru “Lekarski saveti maturantima i školskoj omladini” ovde prenosimo. A kada se u obzir uzme rajhijanski kontekst, nije teško shvatiti i zašto. Jer omladina, to je budućnost. Tačka. “Zato je želja vaše uprave i moja da, u vrtlogu greha i bluda, ostanete telom zdravi i dušom čisti”. Jer samo tako “vredite i sebi i svojima i samo onda vredite i narodu, koji vam je dao ime, krv, jezik, predanja, običaje, tužnu prošlost i uzdanje u sjajnu, lepu budućnost”. Pa ko ne bi bio uzbuđen posle ovakvih reči? Jednako 1931. kao i 2011. godine...
ključne reči: 
, , ,