Impresum

Web-platforma “Centar za socijalna istraživanja”

Uredništvo:

Petar Atanacković, Željko Klarić, Zoran Petakov, Zoran Gajić

Tehnička redakcija:

Ilija Kuzmanović, Miloš Zorić, Jovana Ivanović, Željko Popović, Sava Kuzmanović