Državni ideološki aparati (odlomak)

kategorija: 
autor: 
apstrakt: 
Ovde prenosimo odlomak iz poznatog Altiserovog rada Ideologija i državni ideološki aparati.
izvor: 

Luj Altiser, Ideologija i državni ideološki aparati, Loznica: Karpos, 2009, pp. 24-34.