Partizanke - Žene u Narodnooslobodilačkoj borbi

Partizanke - Žene u Narodnooslobodilačkoj borbi

Dvojezična publikacija (srpsko-engleski) donosi jedno istraživanje i seriju intervjua sa partizankama, učesnicama Drugog svetskog rata, o njihovim neposrednim ratnim iskustvima, nastojeći da ispita koja je bila uloga ženskog dela populacije u narodnooslobodilačkom pokretu 1941-1945.

Ova knjiga je namenjena pre svega mladim ženama koje danas nastavljaju borbu za emancipaciju i oslobođenje žena. Na planu borbe za ravnopravnost žena nema konačno osvojenih pozicija. Da bi se stečeno uspešno sačuvalo potrebno je sačuvati iskustvo koje su žene ugradile u sve napore da poboljšaju sopstveni položaj u društvu. Zato ove žene nisu samo učesnice narodnooslobodilačke borbe već su deo istorije i kolektivne svesti. One su dale veliki doprinos u borbi žena ne samo protiv fašizma već za jednakost, slobodu i emancipaciju društva u kojem živimo.

Realizacija projekta:
Alternativna kulturna organizacija

Podrška projektu:
Rosa Luxemburg Stiftung