Projektna neuroza

kategorija: 
apstrakt: 
Pitanje koje se često i uvek u istom obliku postavlja svima onima koji rade u sferi nematerijalne produkcije, ili neprofitnom sektoru, ili oblasti projektnog rada, i kako se sve već ne naziva ova ravan – jeste šta je to, zapravo, što svi oni rade? Šta se u ovom sektoru radi, kako se to postiže i, u krajnjoj liniji, zbog čega se to čini? Upravo iz razloga nemogućnosti nalaženja pravog odgovora na spomenuta pitanja, nastao je ovaj tekst, baziran na sumiranju onog neposrednog (primarnog) iskustva, koje je kritički preispitano i zatim sagledano u jednom širem okviru. To je naročito bilo važno, jer se određene prakse nisu mogle razumeti na pravi način bez svog postavljanja u društveni kontekst. Pogotovo bi, bez takvog pristupa, bilo onemogućeno shvatanje njihovih ideoloških usmerenja i političkih obeležja.