Prosečan životni vek osoba sa nižim primanjima se smanjuje

autor: 
apstrakt: 
Dugo vremena statistike poznaju samo jedan pravac: ljudi u Nemačkoj žive sve duže. Sada je ovaj trend ipak zaustavljen, barem za građane sa nižim prihodima. Očekivana dužina njihovog života se u toku proteklih deset godina smanjila.
izvor: 

Spiegel-Online 12. 12. 2011
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,803085,00.html

Prevod sa nemačkog: Petar Atanacković