Tranzicija kao praznina

kategorija: 
apstrakt: 
Tekst istražuje pojmove tranzicije, integracije, suučesništva i otpora kao dijelova šire agende širenja globaliziranog kapitala na nove teritorije. Kao opću referencu, tekst ima pojam praznine kao „mjesta” na kojemu se dva ideološka aspekta kapitalističkog režima (neoliberalni i neokonzervativni) realiziraju kao apolitički red u kojemu ta dva aspekta nisu oštro podijeljena, nego se prepliću. Kao takvi predstavljaju ideološki format neoliberalnom režimu samo do određene mjere, ali funkcioniraju i kao svojevrsni pokušaj konstrukcije neke ideološke koherencije koja bi režimu omogućila racionalizaciju eksploatacije. Općenito, tekst se dotiče prirode kapitalističkih društvenih odnosa kao specifične ideologije koja politički, kulturološki, materijalno i epistemološki utječe na iskustvo otpora, alternative i, nakon svega, pitanja pojma i smisla slobode.
izvor: 

Izvor: Lina Dokuzović, Šefik Tatlić, “Tranzicija kao praznina. Integracija, suučesništvo, otpor”, u: Izgubljeno u tranziciji. Kritička analiza procesa društvene transformacije, prir. Ana Veselinović, Petar Atanacković, Željko Klarić, Beograd: Rosa Luxemburg Stiftung, 2011, pp. 59-72.