Rasistički režim (belog) EU Šengen režima granica

kategorija: 
apstrakt: 
Ovaj tekst predstavlja kritičku analizu procesa koji se odvijaju u Evropi posle 1989. godine – procesa koji su u vezi sa evropskim integracijama i stvaranjem državljanstva Evropske unije, implementacijom neoliberalnog kapitalizma u Istočnoj Evropi, odnosno neokolonijalnom aproprijacijom Istočne Evrope kao dela projekta evropske unifikacije
izvor: 

Izvor: Ivana Marjanović, “Rasistički režim (belog) EU Šengen režima granica”, u: Izgubljeno u tranziciji. Kritička analiza procesa društvene transformacije, prir. Ana Veselinović, Petar Atanacković, Željko Klarić, Beograd: Rosa Luxemburg Stiftung, 2011, pp. 73-84.