Klasa i partija

kategorija: 
autor: 
apstrakt: 
Traganje za novim strategijama klasne borbe u razvijenom kapitalizmu tema je dana. Osećaj hitnosti da se postigne opšta perspektiva na ovom terenu, preovladava u pokretu snagom velike istorijske neophodnosti. Ovaj ogroman posao biće kolektivno delo ili ga neće ni biti; ili će se odraditi smesta, kako bismo znali na koji način da se približimo društvenom telu radništva, ili će ostati blokiran, stagniraće i unazaditi se. Ne postoji nezavisan razvoj teoretskih otkrića, koji je odvojen od organizacione prakse. Nemoguće je predvideti borbu kada niste u njoj.
izvor: 

Izvor: Mario Tronti, Class and Party
Prevod sa engleskog: Miloš Zorić
Lektura: Sava Kuzmanović