Marksizam i nacionalizam

kategorija: 
autor: 
apstrakt: 
Složenost Marksovog stava prema pitanju nacionalizma ostavlja socijalistički pokret u nedoumici, u onoj meri u kojoj se on oslanja na Marksa kao idejnu vodilju u problematici nacionalnog pitanja. Činjenica da su postojale dve paradigme u Marksovom idejnom nasleđu otežava dolaženje do koherentne teorije nacionalizma.
ključne reči: 
,
izvor: 

Shlomo Avineri: “Marxism and Nationalism”, Journal of Contemporary History, 26 (1991)