Da li je savremenom kapitalizmu potreban rasizam?

kategorija: 
apstrakt: 
Upravljanje migracionim kretanjima (odnosno, mobilnošću radničke klase), igra ključnu ulogu u rekonstrukciji ugnjetavanja živog radništva pod kapitalom, kao jednu celinu. Ne možemo početi da pojmimo transformacije u klasnom sastavu bez razmatranja upravljanja i regulacije migracje. Kako istražujemo migraciju, otkrivamo subjektivnu figuru, pred kojom se najviši stepen radne fleksibilnosti, koji je izražen kao društveni stav radnika emigranata, sukobljava sa efektima koji potiču od brutalne kontrole te fleksibilnosti. Ovo ne znači da emigranti čine potencijalnu avangardu klasnog sastava. Radije - iz perspektive naročitog subjektivnog položaja – možemo razumeti sadašnji sastav živog radništva u celini, artikulisanog unutar novog sudejstva fleksibilnosti, pokretljivosti i kontrole na različitim nivoima.
izvor: 

Rad je prvobitno objavljen u Centru za istraživanje rasizma, etničke pripadnosti i nacionalizma (CRREN, Odsek za sociologiju na Univerzitetu u Glazgovu, 7. i 8. septembra 2006.)

Izvor: http://translate.eipcp.net/strands/02/bojadzijev-strands01en/print

Prevod sa engleskog: Miloš Zorić
Lektura: Sava Kuzmanović
Korektura: Petar Atanacković