Moderna društva znanja

kategorija: 
autor: 
apstrakt: 
Doba industrijskog društva bliži se kraju; sposobnosti i veštine koje su bile potrebne da bi se njegov poredak obezbeđivao, gube značaj. Društveni poredak koji se nazire zasniva se na znanju. Ako znanje, ne samo kao konstitutivna odlika moderne ekonomije i njenih produkcijskih procesa i odnosa, nego generalno, u sve većoj meri postaje princip organizacije i izvor problema modernog društva, onda je uputno ovaj oblik života označiti kao društvo znanja.
ključne reči: 
,
izvor: 

Nico Stehr: „Moderne Wissensgesellschaften?“, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, 36 (2001), 7–14