Višak vrednosti i društvene klase

kategorija: 
autor: 
apstrakt: 
Prenosimo ovde jedan tekst E. Balibara, objavljen negde krajem 1970-ih u časopisu "Marksizam u svetu". Sa sve komentarima nepoznatog čitaoca na marginama, onako, rough and nice. Čitajte, ljudi, radnici, čitajte. I uživajte.