Desni ekstremizam: Ultradesničarske i neonacističke grupacije na prostoru bivše SFRJ

Desni ekstremizam: Ultradesničarske i neonacističke grupacije na prostoru bivše SFRJ

U ovoj publikaciji daćemo prikaz ultradesničarskog delovanja na prostorima bivše Jugoslavije. Raspadom SFRJ i stvaranjem novih država, na površinu su isplivali mnogi pokreti koji za svoj cilj imaju manje-više uspostavljanje nacističkog, fašističkog poretka. Uglavnom se mogu okarakterisati kao nacional-šovinistički, te se međusobno ne mogu složiti maltene ni oko čega, što balkanskim varijantama fašizma dodaje na dinamičnosti.

O problemima sa fašističkim pokretima i štetočinskim akcijama koje oni sprovode govore antifašistički aktivisti i aktivistkinje sa terena, oni koji se aktivno bore protiv fašističke pretnje.

Ideja nam je bila da kroz ovu publikaciju predstavimo trenutnu situaciju u gradovima u kojima se borba odvija i, ono što je možda još značajnije, damo doprinos jačem povezivanju antifašista sa ex-SFRJ prostora. Antifašistička borba oduvek je bila internacionalna, a uzevši u obzir jezičku, kulturološku i istorijsku povezanost naroda koji na ovim prostorima žive i neverovatnu međusobnu sličnost neprijatelja, saradnja može voditi isključivo povećanju efikasnosti i boljim rezultatima.

Realizacija projekta:
Alternativna kulturna organizacija

Podrška projektu:
Rosa Luxemburg Stiftung