Od nacionalne klase do prvoklasne nacije

autor: 
apstrakt: 
Članak propituje politiku i kulturu (pod)sjećanja u Istočnoj Europi u transformacijskom kontekstu kao i uopćene predstave o politici sjećanja u Istočnoj Europi nakon Drugog svjetskog rata. Kroz različite primjere naglašava se ambivalentnost podjele na marksistički i nacionalistički referentni okvir u istočnoeuropskoj politici sjećanja prije i nakon 1989. godine. Pojedini aspekti kulture i politike (pod)sjećanja razmotreni su na konkretnim primjerima. U pokušaju skiciranja odnosa prema prošlosti na razini čitave Istočne Europe kao referentni okvir korištena je kategorizacija njemačkog historičara Stefana Troebsta. Naglasak pri makroanalizi stavljen je na razlučivanje najvažnijih širokoprisutnih trendova u odnosu na specifičnosti karakteristične za manji broj država, te na predstavljanje različitih medija politike sjećanja u rasponu od spomenika do školskih udžbenika.
izvor: 

Izvor: Boris Stamenić, “Od nacionalne klase do prvoklasne nacije. Ambivalentnost promjene politike (pod)sjećanja u Istočnoj Europi nakon 1989. godine”, u: Izgubljeno u tranziciji. Kritička analiza procesa društvene transformacije, ured. Ana Veselinović, Petar Atanacković, Željko Klarić, Beograd: Rosa Luxemburg Stiftung, 2011, pp. 238-257.