Udžbenici: četnička čitanka za maturante

autor: 
apstrakt: 
Ovde donosimo/prenosimo jedan stari tekst autora Miloša Vasića o (tada) novim gimnazijskim udžbenicima iz istorije. Iako je tekst prepun slabih mesta, toliko tipičnih za liberalnu kritiku-svega-postojećeg-koja-to-nije, i koja ne propušta priliku da propusti priliku (što je tako tipično za liberalni sveetonazor), zbog čega je uredništvo i oklevalo da ga prenese, ipak smo smatrali da u kontekstu pitanja rehabilitacije Draže Mihailovića tekst može biti zanimljiv. On ujedno predstavlja i svedočanstvo na koji način je ovaj problem istorijskog revizionizma tretiran ranije. U tom smislu može se reći - kako se prema ovoj bolesti odnosilo, nije ni čudo do kojeg stadijuma je bolest - a svedoci smo upravo poslednjih u nizu njenih manifestacija - uspela da se razvije i mutira. Čitajmo dakle tekstove iz više uglova...
izvor: 

Izvor: Vreme, broj 614, 10. Oktobar 2002.
http://www.vreme.com/cms/view.php?id=323438