Anti-antifašizam

autor: 
apstrakt: 
Prikazani su glavni obrasci pravdanja i relativizovanja fašizma u savremenoj srpskoj, a delom i u hrvatskoj kulturi sećanja. Upadljivo je instrumentalizovanje, nacionalizovanje i ignorisanje antifašizma, slabljenje levice i medijska nadmoć anti-antifašizma. Zaključak je da je u atmosferi normalizovanog nacionalizma potiskivanje antifašizma teklo neravnomerno u Srbiji i Hrvatskoj, te da su potrebe elita na vlasti važan filter koji propušta samo korisnu prošlost.
izvor: 

Godišnjak za društvenu istoriju, Beograd, 1–3, 2005.