Pleme krtica

kategorija: 
autor: 
apstrakt: 
Ovaj članak je provizorni pokušaj da se prati unutrašnji razvoj nezavisnog klasnog pokreta u Italiji, koji je doveo do eksplozivnog sukoba oko okupacije Univerziteta u proleće 1977. Takva analiza ima smisla ako nam dozvoljava da otkrijemo novi klasni sastav u osnovi ove borbe i da otkrijemo prve elemente programa za unapređenje i dalju generalizaciju pokreta.
izvor: 

Izvor: Sergio Bologna, The Tribe of Moles

Prevod sa engleskog: Miloš Zorić
Lektura: Sava Kuzmanović
Korektura: Zoran Gajić