Sećanje je borba - Rečnik pojmova NOB-a

Sećanje je borba - Rečnik pojmova NOB-a

Ovaj rečnik pojmova objavljen je sa nameom da generacije koje nisu imale šansu da tokom obaveznog obrazovanja nauče činjenice o Drugom svetskom ratu i borbi protiv fašističkog okupatora steknu uvid u događaje koji danas imaju uticaj na naše živote.

Realizacija projekta:
Alternativna kulturna organizacija

Podrška projektu:
Rosa Luxemburg Stiftung