Totalitarni sistem

apstrakt: 
Prve naučne ili samoproklamovane naučne teorije o totalitarizmu obradili su američki politikolozi još krajem tridesetih godina 20. veka. One su pre svega imale antikomunističku funkciju. Kada su ova dva „totalitarizma“ u septembru 1939. napala i potom i podelila Poljsku između sebe prema odredbama pakta Staljin-Hitler, usledile su oštre reči protiv komunizma, ali nikakva konkretna akcija. Britanija i Francuska su obavile rat samo Hitlerovoj Nemačkoj. Dve godine kasnije je došlo čak i do saveza, uključujući i SAD, sa „totalitarnim“ SSSR-om na čijem je čelu bio Staljin.
izvor: 

Izvor: Wolfgang Wippermann, “Sistema Totalitario”, in: Total extrem. Die (neue) Funktion der Totalitarismus- und Extremismus- Ideologien, Berlin: ALB, 2010, pp. 39-46.

Prevod: Jovana Ivanović
Korektura i adaptacija: Petar Atanacković