Kroz tranziciju: Prilozi teoriji privatizacije

Kroz tranziciju: Prilozi teoriji privatizacije

Publikaciju sa podnaslovom Prilozi teoriji privatizacije čine tekstovi autora koji problemu tranzicije prilaze sa teorijskih i političkih pozicija razvijanih na originalnoj problematici marksizma.

Nastojeći da konceptualno zahvate procese koji pod dominatnom ideologijom ostaju neprimećeni, saradnici na ovom zborniku podsetili su nas na temeljnu protivrečnost savremenog društva. Klasna borba koja počiva na sukobu rada i kapitala ostaje skrivena bez teorijskog i kritičkog iznošenja na videlo strukture kapitalističkog načina proizvodnje, a eksploatacija čini bespredmetnim svaki govor o demokratiji ukoliko se na ovu borbu ne odgovori i politički.

Realizacija projekta:
Alternativna kulturna organizacija

Podrška projektu:
Rosa Luxemburg Stiftung