Društvene klase i njihova proširena reprodukcija

kategorija: 
autor: 
apstrakt: 
Cilj ovih uvodnih napomena nije u tome da se izloži sistematizovana marksistička teorija o društvenim klasama, koja prethodi konkretnim analizama izvršenim u ogledima što slede: saglasno liniji izlaganja, koje se pridržavamo u ovom tekstu, teorijske analize će biti tesno povezane sa konkretnim analizama koje se izlažu u skladu sa njima. Cilj ovih napomena je da postave određene putokaze i sasvim opšte tačke raspoznavanja, što će olakšati čitanje ogleda u kojima će ti putokazi i tačke biti preuzimani i produbljivani
izvor: 

Preuzeto iz:
Nikos Pulancas, Klase u savremenom kapitalizmu, Beograd:Nolit, 1978, 9-37.