Nemonopolistički kapital

kategorija: 
autor: 
apstrakt: 
Jasno je da ove analize negiraju analize zapadnih komunističkih partija koje, služeći se izrazima “nemonopolistički slojevi” ili “sitan kapital”, izlučuju nemonopolistički kapital iz buržoazije i ekonomsko-političke dominacije, te ga tako u praksi poistovećuju sa zanatskom, trgovačkom i manufakturnom sitnom buržoazijom, uključujući ga u potčinjene klase (nemonopolistički slojevi). Moramo odmah reći da tu postoji presudna razlika t.j. klasna barijera: sitna buržoazija nije buržoazija koja bi bila sitnija od ostalih; ona jednostavno nije buržoazija zato što uglavnom ne eksploatiše najamni rad.
izvor: 

Nikos Pulancas, Klase u savremenom kapitalizmu, Beograd: Nolit, 1978, 167-173.