Agenda 2020?

kategorija: 
autor: 
apstrakt: 
I evo: najava nove kapitalističke ofanzive, ovaj put u samom centru. Sprema se novi set reformi u Nemačkoj, koji će sledeća vlada u narednim godinama trebati da realizuje. Već sada kreće ideološka ofanziva kapitalista, preko razno-raznih ideologa po razno-raznim "stručnim institutima". Miša Brkić je mala beba u poređenju sa ovim zlikovcima. Uglavnom, obrisi budućih kretanja se sada polako naziru. Ispred nas su vrlo zanimljivi događaji.