Garanti

kategorija: 
autor: 
apstrakt: 
Šta rade sindikati u Nemačkoj? Kako stoji, dakle, stvar sa sindikalnom borbom t.j. ekonomističkim aspektom klasne borbe u centru kapitalizma? Ne baš najbolje, budući da su se neki od najuticajnijih sindikata udružili sa vladom i poslodavcima u reakcionarnu nacionalnu koaliciju dobitnika krize. O svemu tome piše Ralf Šreder u tekstu objavljenom u martovskom broju časopisa KONKRET. Reakcija i zadovoljstvo samima sobom, dok se oko njih sve polako ruši. Ostaje još da u ključnom trenutku glasaju za ratne kredite. A i to će uraditi kada dođe zgodan trenutak. Ko je ono spominjao 1913. godinu?
izvor: 

Ralf Schröder, „Die Garanten“, KONKRET, 3/2013, 12-13.