All you can eat

kategorija: 
autor: 
apstrakt: 
Evo jedne drugačije, ali vrlo slične i sa prethodnim svakako povezane teme. Više o neomaltuzijancima, kao ideološkom izrazu kapitalističkog odbrambenog refleksa u vremenu krize, ali malo i o prirodnim resursima, njihovoj rasipničkoj potrošnji i sjajnom primeru kapitalističke logike u oblasti delovanja razbojničke družine koja se naziva prehrambenom industrijom. U svetlu skandala sa namirnicima, bilo da je reč o kukuruzu ili mleku, ptičijoj ili svinjskoj gripi, famoznom Eheku, benzolu u jajima, konjskom mesu umesto nečeg drugog, "mesnoj pasti u kojoj DNK analizom nije pronađen nijedan trag DNK sisara" (šta sadrži ta pasta, to prepuštamo vašoj mašti), zamrznutom mesu koje se prodaje kao sveže... ovaj tekst jasno pokazuje pravac u kojem treba ići kada se o tome razmišlja. Veliko ždranje.
izvor: 

Tomasz Konicz, “All you can eat”, KONKRET, 3/2013, 17-19.
Prevod: Petar Atanacković