Masivni čovek

autor: 
apstrakt: 
Proračunavanje cena avionskih karata u odnosu prema težini putnika ima malo veze sa pravičnošću, a više sa podizanjem ekonomske vrednosti društvenih predrasuda.
ključne reči: 
, ,
izvor: 

Klaus Alfs, „Masse Mensch“, KONKRET, 7/2013, 58-59.