U lancu snadbevanja

kategorija: 
autor: 
apstrakt: 
Na primer Bangladeš: svaku industrijsku katastrofu u radnom paklu zemalja Trećeg sveta ovdašnji mediji koriste kao priliku da ponovo ožive bajke o mogućnostima reformisanja kapitalizma. Tekst iz 7-og broja Konkreta preporučujemo za čitanje širokim masama samoupravljača, a naročito onima koji bi hteli da ih vode i da ih usreće reindustrijalizacijom.
izvor: 

Tomasz Konicz, „An der Lieferkette“, KONKRET, 7/2013, 24-25.