Termidore širi svoje grane...

Termidore širi svoje grane...

...da prihvatiš mlade partizane, ojha!

Termidor je vreme neplaćenih godišnjih odmora, kada se autori tekstova, prevodioci i mladi partizani sklanjaju od vrućine i idu da brčkaju noge u lavoru, eventualno na obližnjem jezeru. Nove teme od avgusta, septembra...