Nemačka je Zara

kategorija: 
apstrakt: 
Jedan vrlo kratak, ali sladak txt iz novog broja Konkret-a. Samo kratko o tome kako razmišlja njemačka levica u vidu Levice. Znamo onu staru Lenjinovu o nemačkim revolucionarima koji napadaju železničku stanicu, ali pre toga moraju da kupe peronske karte. Ovo je samo potvrda tog tipično nemačkog levo-desnog bulažnjenja.
ključne reči: 
, , , ,
izvor: 

Michael Schilling, „Deutsch ist die Sahra“, KONKRET, 8/2013, 11.