Ideološka magla i šumovi, i sve ostalo

kategorija: 
apstrakt: 
Duži osvrt na diskusiju povodom teksta o Miši Brkiću i još neke druge pojave. I ne samo to, više od toga. Nastavak uzimanja mere.
ključne reči: 
, , ,