Gradski vazduh osiromašuje

autor: 
apstrakt: 
Džentrifikacija (u nemačkim gradovima): eto teksta, eto teme. Iako je tekst tra-la-la i dolazi iz mrtvog špigela, nije loš da se čovek malo informiše. Pošto vidimo da su i neki drugi otkrili ovu temu. Hint: novi i sexy tekstovi na ovu temu tek dolaze na našoj stranici...
izvor: 

Alexander Jung, “Stadtluft macht arm”, Der Spiegel, 47, 19. 11. 2012, s. 84-87.
Prevod: Petar Atanacković