Jugoslovenski radnički pokret 1981-1991

autor: 
apstrakt: 
Raspad Jugoslavije bio je pretežno istraživan kroz fokusiranje na različite učesnike procesa dezintegracije – od nacionalnih i saveznih birokratskih elita, preko disidentskih grupa, do stranih diplomata i drugih političkih faktora. Prema mišljenju autora teksta, istraživanje i razumevanje ovog procesa nije moguće bez ispitivanja i razumevanja uloge običnih ljudi kao agensa promene, u prvom redu uloge radničke klase, koja je zauzimala ključnu poziciju u sistemu jugoslovenskog samoupravljanja. Cilj ovog teksta je otvaranje novih pitanja za istraživanje i obnavljanje diskusije o često zanemarenom radničkom (protestno-štrajkačkom) pokretu, koji je dostigao svoj vrhunac u toku druge polovine osamdesetih godina, a zatim odumro u toku nacionalističkih mobilizacija i priprema za predstojeće ratne sukobe.
izvor: 

Musić, Goran (2009): Jugoslovenski radnički pokret 1981-1991, u: Tomić, Đorđe, Atanacković, Petar (ured.): Društvo u pokretu. Novi društveni pokreti u Jugoslaviji od 1968. do danas. Novi Sad: Cenzura, 160-168