Neoliberaće

Neoliberaće

NOve mere Vlade su spremne: neoliberalna ofanziva je na pomolu. Još jednom podsećanje, da smo je na ovoj stranici najavili još pre godinu dana. Novi tekstovi na ovu temu slede. Naročito sada kada je došlo do promena u uredništvu platforme i kad je stari, nenarodni režim rada na platformi smenjen.