Margina

kategorija: 
autor: 
apstrakt: 
Namera i želja autora koji stoje iza ovog časopisa upravo je suprotna. Kroz ovaj časopis želimo da otvorimo prostor za preispitivanje i kritičko sagledavanje vrednosti i normi na kojima počiva naše društvo, ali i svet u globalu. Pri tom smatramo da je jedina konstruktivna kritika vladajuće ideologije neoliberalizma moguća samo sa leve političke i svetonazorske pozicije. Kada kažemo leva pozicija, mislimo na one vrednosti koje podrazumevaju jednakost među ljudima bez obzira na njihovo poreklo i socijalni status. Takvo vrednosno usmerenje, u aktuelnoj ideološkoj slici sveta, potpuno je skrajnuto s glavnih naučnih, političkih i medijskih tokova. Stoga se ime Margina nametnulo kao logično za časopis koji svesno želi da stoji na opisanoj poziciji i vrlo slikovito prikazuje osnovno vrednosno i ideološko usmerenje. Danas marginalizovan biva svako ko ukazuje na jačanje ekstremne desnice u uslovima svetske ekonomske krize