Kolevka civilizacije

kategorija: 
autor: 
apstrakt: 
Najvidljivije u čitavom bliskoistočnom konfliktu jeste potvrda Marksove teze o konfliktu kao prirodnom i permanentnom stanju kapitalizma. Nametanje profita kao osnovnog principa ekonomije, a time i ukupnog društvenog života, nužno vodi stanju društvenog sukoba kako u unutrašnjim društvenim odnosima, tako i u odnosima između različitih država. Prema tome, žarišta koja bukte na nekoliko različitih mesta ne predstavljaju incident, ona su prirodno i permanentno stanje sistema u kom živimo.
izvor: 

Margina časopis br. 4