Kako je biti žena u Srbiji

kategorija: 
apstrakt: 
Zakon o radu, koji bi navodno trebalo da štiti prava majki, postarao se da umesto njih zaštiti poslodavce. Država tiho i perfidno kao mogućnost izlečenja nacije od bele kuge nameće vraćanje žene u kuću. Crkva to svesrdno podupire, a ni mediji se ne bune. Borba za prava žena, koju su započele naše bake, nije ni izbliza gotova
izvor: 

Margina

tekst: