Među zidovima stare ciglane

kategorija: 
autor: 
apstrakt: 
Bežeći od rata u svojim zemljama, ilegalni migranti sa Bliskog istoka nadaju se da će krajnje utočište pronaći u nekoj od zemalja Evropske unije. U međuvremenu, zaglavljeni na samoj granici Tvrđave Evrope, smestili su se u napuštenoj ciglani na obodu Subotice, gde gladuju i smrzavaju se, neprepoznati od sistema, stavljeni van zakona, prepušteni milosti građana koji žele da im pomognu