Izdajnik Draža Mihailović i njegovi fašistički saučesnici

autor: 
apstrakt: 
Tekst nadrealiste Marka Ristića o izdajniku i ratnom zločincu Draži Mihailoviću objavljen u Politici 13 decembra 1944
ključne reči: 
, ,
izvor: 

"Politika"