Novo čitanje Dimitrija Tucovića – sto godina posle

Novo čitanje Dimitrija Tucovića – sto godina posle

Povodom sto godina od smrti Dimitrija Tucovića, osnivača i predsednika Srpske socijaldemokratske stranke, a u kontesktu globalnog obeležavanja stogodišnjice Prvog svetskog rata, Alternativna kulturna organizacija organizuje konferenciju pod nazivom "Novo čitanje Dimitrija Tucovića – sto godina posle". Konferencija će se održati 20. juna (subota ) u prostorijama Nezavisnog društva novinara Vojvodine, Zmaj Jovina 3., sa početkom u 11 časova. Konferencija se održava uz podršku Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe.

Organizacijom ove konferencije Alternativna kulturna organizacija želi da pruži savremeni pogled, iz perspektive XXI. veka, na teme koje je istoriografija u socijalističkoj Jugoslaviji već istraživala. Novi izazovi nakon pobede neoliberalne paradigme zahtevaju nova "čitanja" i nove akcente, kao i istraživanja neistraženog, u misli i delu jednog od osnivača i utemeljitelja moderne levice u Srbiji – Dimitrija Tucovića. Polazeći od toga da svaka generacija iznova piše i interpretira istoriju, suočena sa izazovima vlastitog vremena, novo "čitanje" Dimitrija Tucovića u savremenom kontekstu, predstavljalo bi ne samo naučni izazov, nego i društvenu potrebu.