Političko nasleđe antifašizma

apstrakt: 
U radu se iznosi stav o uticaju antifašističkog nasleđa na oblik vođenja levičarske borbe za demokratiju i društveno-političku emancipaciju, na osnovu preispitivanja različitih aspekata antifašističke politike u prošlosti i u savremenoj situaciji. Premda je istorijski revizionizam snažno obeležio postsocijalističko razdoblje u Srbiji, istrajavanje antifašističkih tradicija obezbeđuje levici mogućnost prevazilaženja učinaka zvanične reakcionarne politike.