Istorijska politika u Srbiji nakon 2000. godine

autor: 
apstrakt: 
U radu su predstavljeni i analizirani oficijelni napori ka definisanju državne istorijske politike u Srbiji nakon 2000. godine. Naročita pažnja poklonjena je učešću predstavnika revizionističke istoriografije u ovom svojevrsnom državnom projektu, i zakonodavnoj delatnosti države, u cilju rasterećivanja domaćeg kvislinštva negativnog istorijskog nasleđa. U radu je ukazano na dvojake motive revizionističkih subjekata: ideološke (antikomunizam) i političke (sticanje političkog kapitala ispravljanjem navodnih istorijskih nepravdi). Tekst predstavlja jednu od najkompletnijih analiza politike istorijskog revizionizma u savremenoj Srbiji.
izvor: 

Milan Radanović, “Istorijska politika u Srbiji nakon 2000. Primeri manifestovanja sprege između akademskog istorijskog revizionizma i državne revizije prošlosti”, u: Izgubljeno u tranziciji. Kritička analiza procesa društvene transformacije, prir. Ana Veselinović, Petar Atanacković, Željko Klarić, Beograd: Rosa Luxemburg Stiftung, 2011, pp. 258-303.