Ideologija i ideologizacija sećanja

apstrakt: 
Krajem XX veka došlo je do svojevrsnog prevrata. U socijalističkim istočnoevropskim zemljama došlo je do restauracije kapitalizma, a novonastala buržoaska klasa preuzela je ekonomsku kontrolu nad društvom. Smena ekonomskog poretka praćena je smenom ideološkog, a ideologizacija sadašnjosti i budućnosti u velikoj meri počiva na interpretaciji prošlosti. Prvi deo teksta bavi se povezivanjem klasnog društva, države i ideologije, a predstavlja teorijski okvir iz kojeg se u drugom delu analizira uticaj ideologije na kolektivno sećanje u periodu prelaska iz socijalizma u kapitalizam.
izvor: 

Vladimir Simović, “Ideologija i ideologizacija sećanja: od socijalizma do kapitalizma i nazad”, u: Izgubljeno u tranziciji. Kritička analiza procesa društvene transformacije, prir. Ana Veselinović, Petar Atanacković, Željko Klarić, Beograd: Rosa Luxemburg Stiftung, 2011, pp. 227-237.