Pojam ekstremizma

apstrakt: 
Šta predstavlja i koja je politička funkcija pojma ekstremizma? Na koji način se on teorijski razvijao i praktično primenjivao danas u Nemačkoj, te kakva je njegova veza sa starom “teorijom” o totalitarizmu – samo su neka od pitanja koja problematizuje tekst Antifašističke levice Berlina (ALB). Kako tzv. “teorija ekstremizma” nije problem samo u Nemačkoj, već može biti primamljiva i političkim strukturama na području bivše Jugoslavije, ovaj tekst utoliko može imati veći značaj za domaću javnost.
ključne reči: 
, , ,
izvor: 

ALB, “Der Extremismusbegriff”, in: Total Extrem. Die (neue) Funktion der Totalitarismus- und Extremismus- ideologien, Berlin: ALB, 2010, pp. 7-17.

Prevod: Jovana Ivanović
Korektura i adaptacija: Petar Atanacković