Savremenici fašizma

apstrakt: 
U stalnom prividnom objašnjavanju sadašnjosti prošlošću, kod nas su se iskristalisala dva karakteristična fenomena. Istraživanja se odnose na davno istraženo, a interpretacije na neistraženo ali podrazumevano, odnosno, istražuje se opšte poznato, a interpretira nepoznato. Naravno, istraživanje istraženog je lak zadatak jer su svi podaci prisutni u davno napisanim knjigama. Sa druge strane, ne istražuje se ono što je nepoznato jer ono zahteva višegodišnji rad i ne daje materijal sa svakodnevne konferencije za štampu.