Zbornik dokumenata i podataka o NOP-u, tom XIV - dokumenti četničkog pokreta Draže Mihailović

Publikovanje četničke arhivske grade u ediciji Zbornik deo je programa Vojnoistorijskog instituta za objavljivanje dokumentacije NOP-a i njegovih neprijatelja: nemačkih, italijanskih, bugarskih i mađarskih fašističkih okupatora, zatim tzv. Nezavisne Države Hrvatske i ostalih kvislinških tvorevina, nosilaca kolaboracije i kontrarevolucije.

Prezentirana dokumentacija osvetljava pojavu i karakter četništva u situaciji kada su fašistički agresori, uz pomoć njihovih domaćih saradnika, uspostavljali svoj okupacijski sistem terora i pljačke i kada narodnooslobodilačka borba postaje jedini put za izlazak iz jedne od najtežih situacija u kojoj su se u svojoj istoriji našli narodi i narodnosti Jugoslavije.