Marks: rad kao samootuđenje čoveka

kategorija: 
autor: 
apstrakt: 
Hegel nije mogao razrešiti problem otuđenja, jer je apstrahovao od određenog načina proizvodnje, zadovoljavajući se time da sasvim uopšteno govori o zajedničkim »potrebama«. Budući da Hegel čoveka shvata kao »duh«, a prirodu kao puki drugobitak ideje, on je i rad mogao definisati samo kao formalno i spiritualno odnošenje. Pokazavši da se telesni čovek, »udišući i izdišući sve sile prirode«, odnosi prema jednom svetu istinskih predmeta, Marx je na temelju ove kritike hegelijanskog »spiritualizma« zasnovao svoje »materijalističko« viđenje istorije kao istinske »prirodne istorije«.
ključne reči: 
, ,
izvor: 

Karl Löwith, Od Hegela do Nietzschea, Sarajevo, 1988.