Strategija odbijanja

kategorija: 
autor: 
apstrakt: 
U ovom članku se razvija koncept koji je bio osnova za autonomističku politiku u Italiji – koncept odbijanja radničke klase – odbijanje rada, odbijanje kapitalističkog razvoja, odbijanje da se učestvuje kao partner u cenkanju u okvirima kapitalističkih odnosa. Strategija odbijanja napisana je 1965, kao deo „Početnih jedanaest teza” u Trontijevom ’Operai e Capitale’ (’Radnici i kapital’)“, u izdanju Einaudi iz Torina, 1966. godine (str. 234–252).
ključne reči: 
, , ,
izvor: 

Izvor: Mario Tronti, The Strategy of Refusal

Prevod sa engleskog: Miloš Zorić

Lektura: Sava Kuzmanović