Odnos između fabrike i društva

kategorija: 
autor: 
apstrakt: 
Izdavački kolektiv „Klasa“ („La Classe“) sastavio je Upitnik o perspektivama marksističkog istraživanja u Italiji. Tekst koji sledi je prvobitno zamišljen kao uvod u diskusiju o istoriji radničke klase u automobilskoj industriji, a tu diskusiju „Prvi maj“ (Primo Maggio) namerava da nastavi. Tekst je prerađen kako bi obezbedio delimičan odgovor na pitanja koja je postavila „Klasa“ – delimičan zbog toga što se ograničava na pitanja koja potiču iz FIAT-ove istorije.
ključne reči: 
, , ,
izvor: 

Izvor: Sergio Bologna, The Factory – Society relationship as an Historical Category

Prevod sa engleskog: Miloš Zorić

Lektura: Sava Kuzmanović

Korektura i adaptacija teksta: Petar Atanacković