Transformacija sistema visokog obrazovanja u Srbiji

kategorija: 
apstrakt: 
U ovom radu autori se fokusiraju na proces reforme sistema visokog obrazovanja – Bolonjski proces – započet sa idejom stvaranja jedinstvenog obrazovnog prostora koji bi bio u funkciji jedinstvenog evropskog tržišta rada. Oslanjajući se pre svega na sopstvena iskustva stečena u sferi studentskog organizovanja, autori a) opisuju instrumente/vrednosti koje su sadržane u samom tekstu Bolonjske deklaracije i pratećih dokumenata, b) opisuju izmene zakonske regulative iz oblasti visokog obrazovanja čiji je cilj bio implementacija instrumenata i vrednosti Bolonjskog procesa, i, c) analiziraju primenu zakonskih rešenja i bolonjskih principa u kontekstu Srbije. Sve vreme autori nastoje da razlikuju ove dimenzije kako bi delimično rasvetlili ulogu koju je svaki od tzv. stakeholder-a (država, univerziteti, studenti) odigrao u procesu reformi, ali i da bi ukazali na mogući budući razvoj ovih reformskih kretanja.
izvor: 

Jelena Veljić, Aranđel Bojanović, “Transformacija sistema visokog obrazovanja u Srbiji 2003-2010: jedna perspektiva”, u: Izgubljeno u tranziciji. Kritička analiza procesa društvene transformacije, prir. Ana Veselinović, Petar Atanacković, Željko Klarić, Beograd: Rosa Luxemburg Stiftung, 2011, pp. 183-207.